Njoftim për media - Popullsia e Shqipërisë 1 Janar 2015

Popullsia e Shqipërisë më 1 Janar 2015 arriti në 2.893.005 banorë duke pësuar një rënie prej 2.942 banorësh, krahasuar me atë të 1 Janarit 2014.

Nga kjo popullsi, 1.462.005 janë meshkuj dhe 1.431.000 janë femra. Raporti gjinor i popullsisë së Shqipërisë është 102,1 meshkuj për çdo 100 femra. Mosha medianë e popullsisë së Shqipërisë në 1 Janar 2015 është 35 vjeç

Publikimi i radhës
Njoftim për media - Popullsia e Shqipërisë 1 Janar 2016
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al