Statistikat e Kulturës, T1 - 2018

Numri i shfaqjeve kulturore në tremujorin e parë 2018 është 344, duke pësuar një rritje me 61,5 % krahasuar me tremujorin e parë 2017. Në tremujorin e parë 2018 numri i spektatorëve është 74.848, duke pësuar rritje me 73,4 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Publikimi i radhës
Statistikat e Kulturës, T2 - 2018
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al