Statistikat e Kulturës, T3 - 2017

Në tremujorin e tretë 2017, janë realizuar 66 shfaqje kulturore, duke shënuar rritje me 1,5 %, kundrejt tremujorit të tretë 2016. Numri i spektatorëve në tremujorin e tretë 2017 është rreth 17 mijë, duke pësuar rritje me 34,6 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Publikimi i radhës
Statistikat e Kulturës, T4 - 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al