Statistikat e kulturës, T2 - 2017

Në tremujorin e dytë 2017, janë realizuar 217 shfaqje kulturore, duke shënuar rënie me 21,1 %, kundrejt tremujorit të dytë 2016. Numri i spektatorëve në tremujorin e dytë 2017 është rreth 54 mijë, duke pësuar rritje me 34,0 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Pjesëmarrja mesatare në tremujorin e dytë 2017 është 249 spektatorë/vizitorë për shfaqje, dhe ka pësuar rritje me 69,9 %, krahasuar me tremujorin e dytë 2016.

Publikimi i radhës
Statistikat e kulturës, T3 - 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al