Statistikat e Krimeve, T4 - 2018

Në tremujorin e katërt 2018, janë evidentuar gjithsej 8.485 vepra penale, duke shënuar një rritje me 0,1 %, krahasuar me tremujorin e katërt 2017. Në vitin 2018, janë evidentuar gjithsej 34.468 vepra penale, 0,4 % më shumë, krahasuar me vitin 2017.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al