Statistikat e Krimeve, T3 - 2018

Në tremujorin e tretë 2018, janë evidentuar gjithsej 9.579 vepra penale, duke shënuar një rënie me 3,7 %, krahasuar me tremujorin e tretë 2017.

Numri i grupveprës vrasje me dashje të evidentuara, në tremujorin e tretë 2018, është 14, një vrasje më shumë, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al