Rezultate të Anketës së Forcave të Punës, Tr 2 - 2015

Gjatë tremujorit të dytë të vitit 2015, sipas Anketës së Forcave të Punës, numri i të punësuarve të moshës 15-64 vjeç është 1.048.908 persona. Numri i personave të papunë të moshës 15-64 vjeç është 220.162 persona.

Gjatë tremujorit të dytë të vitit 2015 në Shqipëri:

  • Për popullsinë e moshës 15-64 vjeç shkalla e papunësisë është 17,3 %.
  • Për të rinjtë e moshës 15-29 vjeç shkalla e papunësisë është 34,2 %.
  • 63,7 % e popullsisë 15-64 vjeç është aktive në tregun e punës, pra e punësuar ose në kërkim aktiv të një pune.
  • Shkalla e punësimit për popullsinë e moshës 15-64 vjeç është 52,7 %.
  • Shkalla e punësimit për meshkujt është 15,3 pikë përqindje më e lartë sesa për femrat
Publikimi i radhës
Rezultate të Anketës së Forcave të Punës T3 - 2015
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al