Tregtia e jashtme sipas karakteristikave të ndërmarrjeve, 2011-2014

Publikimi i paraqitur "Tregtia e jashtme sipas karakteristikave të ndërmarrjeve", i pari në këtë fushë i publikuar nga INSTAT, përfshin periudhën krahasimore 2011-2014 dhe ka për objektiv të paraqesë statistika të reja mbi karakteristikat e shkëmbimit të mallrave në Shqipëri duke përdorur metodologji të harmonizuara, klasifikime ekonomike dhe shkallëzime të ndërmarrjeve.

Publikimi i radhës
Tregtia e jashtme sipas karakteristikave të ndërmarrjeve, 2012-20145
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al