Bilanci i Energjisë Elektrike, 2015

Gjatë vitit 2015, prodhimi neto vendas i energjisë elektrike është 5.866 GWh nga 4.726 GWh energji të prodhuar në 2014, duke patur një rritje prej 24,1 përqind.

Rritja e prodhimit të energjisë elektrike në vitin 2015 ka ndikuar në rënien e importeve dhe rritjen e eksporteve, krahasuar me 2014. Gjatë vitit 2015, vendi rezulton të jetë importues neto i energjisë elektrike.

Publikimi i radhës
Bilanci i Energjisë Elektrike, Gjashtëmujori 1 - 2016
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al