Bilanci i Energjisë Elektrike, Gjashtëmujori 1 - 2015

Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2015 prodhimi neto vendas i energjisë elektrike, është 3.750 GWh nga 2.353 GWh të prodhuar në 2014 duke pësuar një rritje prej 59,4 përqind.

Rritja e prodhimit të energjisë elektrike në gjashtëmujorin e parë 2015 ka ndikuar në rënien e importeve me 54 përqind dhe rritjen e eksporteve me mbi 6 herë (621 përqind), krahasuar me gjashtëmujorin e parë të vitit 2014. Gjatë këtij gjashtëmujori, vendi rezulton të jetë eksportues neto i energjisë elektrike nga importues neto që ishte në gjashtëmujorin e parë të vitit 2014.

Publikimi i radhës
Bilanci i Energjisë Elektrike, 2015
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al