Tregtia me Pakicë, T4 - 2017

Në tremujorin e katërt 2017, indeksi i volumit të shitjeve në tregtinë me pakicë është rritur 1,3 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2016. Krahasuar me tremujorin paraardhës, ky tregues i përshtatur sezonalisht është rritur 0,4 %.

Publikimi i radhës
Tregtia me Pakicë, T1 - 2018
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al