Tregtia me Pakicë, T3 - 2018

Në tremujorin e tretë 2018, indeksi i volumit të shitjeve në tregtinë me pakicë shënoi 153 duke u rritur 3,7 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2017. Krahasuar me tremujorin paraardhës, ky tregues i përshtatur sezonalisht është rritur 3,3 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al