Njoftim për Media - Rezultate të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve Ekonomike, 2017

Në vitin 2017, ndërmarrjet që operojnë në aktivitetet e prodhimit të të mirave dhe shërbimeve realizuan 2.037 miliardë lekë shitje neto duke rezultuar me 8,3 % rritje, krahasuar me vitin 2016. Investimet e realizuara arritën vlerën 231 miliardë lekë nga 221 miliardë lekë në 2016, duke shënuar rritje prej 4,7 %. Në këtë periudhë, numri gjithsej i të punësuarve u rrit me 4,9 %. Në prodhuesit e të mirave dhe shërbimeve operojnë 107.677 ndërmarrje aktive duke shënuar një ulje me 0,8 %, krahasuar me vitin 2016.

Publikimi i radhës
Njoftim për Media - Rezultate të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve Ekonomike, 2018
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al