Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa) T4 - 2015

Në tremujorin e katërt 2015, Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa) arriti 102,3 % kundrejt tremujorit të parë 2011 (Tremujori i parë 2011=100).

Në tremujorin e katërt 2015 ndryshimi vjetor i indeksit të kushtimit në ndërtim (për banesa) është 0,03 %.Një vit më parë ky ndryshim ishte 0,1 %. Krahasuar me tremujorin e katërt të vitit 2014, rritjen më të madhe e ka patur grupi "Shpenzime për paga" me 1,6 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa) T1 - 2016
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al