Indeksi i Kushtimit në Ndërtim, Tr II 2014

Në tremujorin e dytë 2014 ndryshimi tremujor i indeksit është 0,3 %.

Në tremujorin e dytë 2014, indeksi i kushtimit në ndërtim (për banesa) arriti 102,0 % kundrejt tremujorit të parë 2011 (Tremujori i parë 2011=100).

Në tremujorin e dytë 2014 ndryshimi vjetor i indeksit të kushtimit në ndërtim (për banesa) është 0,2 %. Një vit më parë ky ndryshim ishte 1,0 %. Krahasuar me tremujorin e dytë të vitit 2013, grupi "Shpenzime materiale" është rritur me 0,5 %. Rritjen më të madhe brenda këtij grupi e pati nëngrupi "Materiale ndërtimi" me 0,7 %. Ndërsa, ulja më e madhe në këtë grup vërehet në nëngrupin "Materiale elektrike dhe komunikimi" me 0,6 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Kushtimit në Ndërtim, Tr III 2014
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al