Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Shtator 2018

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Shtator 2018 është 1,9 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 5,4 %, vërehet në grupi “Argëtim dhe kulturë”, pasuar nga grupet “Ushqime dhe pije joalkoolike” me 3,2 %,  “Transporti” me 1,9 %, “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji” 1,6 %,“Pije alkoolike dhe duhan” me 1,2 %,“Hotele, kafene dhe restorante” me 1,0 %, “Shërbimi arsimor” me 0,8 %, “Komunikimi” me 0,7 %, etj.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al