Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Qershor 2018

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Qershor 2018 është 2,1 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 3,7 %, vërehet në grupin “Argëtim dhe kulturë”, pasuar nga grupet “Ushqime dhe pije joalkoolike” me 3,4 %, “Veshje dhe këpucë” me 3,0 %, “Transporti” me 2,6 %, “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji” 2,2 %, “Pije alkoolike dhe duhan” me 1,0 %, “Shërbimi arsimor” me 0,9%, “Komunikimi” dhe “Hotele, kafene dhe restorante” me 0,7 % secili, “Mobilim, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje” me 0,5%, etj.

Në muajin Qershor  2018, ndryshimi mujor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit është -0,1 %. Ky ndryshim është ndikuar kryesisht nga ulja e çmimeve të grupeve “Shëndeti” dhe “Hotele, kafene dhe restorante” me 0,3 % secili, pasuar nga grupi “Ushqime dhe pije joalkoolike” me 0,2 %. Ndërsa, çmimet e grupit “Veshje dhe këpucë” u rritën me 0,5 %, pasuar nga grupet “Pije alkoolike dhe duhan”, “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji” dhe “Transporti” me 0,2 % secili. Në grupet e tjera nuk pati ndryshime krahasuar me muajin e mëparshëm.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al