Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Shkurt 2017

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Shkurt 2017 është 3,7 %.

Ky ndryshim, është ndikuar kryesisht nga rritja vjetore e çmimeve të grupit "Ushqime dhe pije alkoolike" me 8,1 %, pasuar nga grupet "Transport" me 3,3 %, "Mallra dhe shërbime të ndryshme" me 3,2 %, "Argëtim dhe kulturë" me 2,9 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Mars 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al