Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Qershor 2017

Ndryshimi vjetor i Indeksit të Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit në muajin Qershor 2017 është 3,7 %.

Ky ndryshim, është ndikuar kryesisht nga rritja vjetore e çmimeve të grupit "ushqime dhe pije joalkoolike" me 8,8 %, pasuar nga grupet "mallra dhe shërbime të ndryshme" me 3,1 %, "qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji" me 1,8 %, "argëtim dhe kulturë" me 1,6 %, etj. Ndërsa, çmimet e grupit "veshje dhe këpucë" u ulën me 2,4 %, pasuar nga grupi "mobilje shtëpie dhe mirëmbajtje" me 1,4 % etj.

Publikimi i radhës
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Korrik 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al