Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Prill 2017

Ndryshimi vjetor i Indeksit të Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit në muajin Prill 2017 është 3,6 %.

Ky ndryshim, është ndikuar kryesisht nga rritja vjetore e çmimeve të grupit "Ushqime dhe pije joalkoolike" me 8,0 %, pasuar nga grupet  "Transport" me 3,5 %, "Mallra dhe shërbime të ndryshme" me 3,2 %, "Argëtim dhe kulturë" me 3,0 %, etj. Ndërsa çmimet e grupit "Veshje dhe këpucë" u ulën me 2,1 %, pasuar nga grupi "Mobilje shtëpie dhe mirëmbajtje" me 1,2 % etj.

Publikimi i radhës
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Maj 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al