Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Maj 2017

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në Maj 2017 është 3,4 %.

Ky ndryshim, është ndikuar kryesisht nga rritja vjetore e çmimeve të grupit "Ushqime dhe pije joalkoolike" me 7,4 %, pasuar nga grupet "Mallra dhe shërbime të ndryshme" me 3,1 %, "Argëtim dhe kulturë" me 2,4 %, "Transport" me 2,3 %, etj. Ndërsa, çmimet e grupit "Veshje dhe këpucë" u ulën me 2,0 %, pasuar nga grupi "Mobilje shtëpie dhe mirëmbajtje" me 1,2 % etj.

Publikimi i radhës
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Qershor 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al