Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Korrik 2017

Ndryshimi vjetor i Indeksit të Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit në muajin Korrik 2017 është 3,0 %.

Rritja më e madhe e çmimeve prej 6,9 % vërehet në grupin "ushqime dhe pije joalkoolike", pasuar nga grupet "mallra dhe shërbime të ndryshme" me 3,4 %, "qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji" me 1,8 %, "argëtim dhe kulturë" me 0,9 %, "pije alkolike dhe duhan" me 0,8 %, etj. Ndërsa, çmimet e grupit "mobilje shtëpie dhe mirëmbajtje" u ulën me 1,9 %, pasuar nga grupi  "veshje dhe këpucë" me 1,7 % etj.

Publikimi i radhës
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Gusht 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al