Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Janar 2017

Ndryshimi vjetor i Indeksit të Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit në muajin Janar 2017 është  4,0 %.

Ky ndryshim, është ndikuar kryesisht nga rritja vjetore e çmimeve të grupit "Ushqime dhe pije alkoolike" me 8,5 %, pasuar nga grupet "Mallra dhe shërbime të ndryshme" me 3,2 %, "Argëtim dhe kulturë" me 2,8 %, "Transport" me 2,7 % etj.

Publikimi i radhës
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Shkurt 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al