Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Gusht 2017

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Gusht 2017 është 2,5 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 6,1 % vërehet në grupin "Ushqime dhe pije joalkoolike", pasuar nga grupet "Mallra dhe shërbime të ndryshme" me 3,1 %, "Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji" me 1,9 %, "Pije alkoolike dhe duhan" me 0,9 %,etj. Ndërsa, çmimet e grupit "Veshje dhe këpucë" u ulën me 2,1 %, pasuar nga grupi "Mobilje shtëpie dhe mirëmbajtje" me 1,8 %, etj

Publikimi i radhës
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Shtator 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al