Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T2 - 2018

Në tremujorin e dytë të vitit 2018, indeksi i çmimeve të prodhimit arriti
103,5, duke u rritur me 2,4 %, në krahasim me tremujorin e dytë 2017.

Indeksi i çmimeve të prodhimit, në tremujorin e dytë 2018, shënoi rritje me 0,2 %, krahasuar me tremujorin e parë 2018.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al