Indeksi Çmimeve të Konsumit, Maj 2018

Në muajin Maj 2018 ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit është 2,1 %. Një vit më parë ky ndryshim ishte 2,0 %.

Ndryshimi mujor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Maj 2018, krahasuar me Prill 2018, është   -1,2 %.

Publikimi i radhës
Indeksi Çmimeve të Konsumit, Maj 2018
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al