Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Tetor 2017

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Tetor 2017, arriti 103,1 kundrejt muajit Dhjetor 2015.

Në muajin Tetor 2017 ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit është 1,9 %. Një vit më parë ky ndryshim ishte 1,5 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Nëntor 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al