Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Shkurt 2017

Indeksi i çmimeve të konsumit në muajin Shkurt 2017, arriti 104,3 kundrejt muajit Dhjetor 2015.

Në muajin Shkurt 2017 ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit është 2,2 %. Një vit më parë ky ndryshim ishte 0,2 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Mars 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al