Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Korrik 2017

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Korrik 2017, arriti 102,3 kundrejt muajit Dhjetor 2015.

Në Korrik 2017 ndryshimi vjetor i Indeksit të Çmimeve të Konsumit është 2,0 %. Një vit më parë ky ndryshim ishte 1,9 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Gusht 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al