Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Dhjetor 2017

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Dhjetor 2017, arriti 104,0 kundrejt muajit Dhjetor 2015.

Në muajin Dhjetor  2017 ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit është 1,8 %. Një vit më parë ky ndryshim ishte 2,2 %.

Rritja mesatare vjetore e çmimeve në vitin 2017 është 2,0 % nga 1,3 % që ishte në vitin 2016.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Janar 2018
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al