Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Qershor 2016

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Qershor  2016, arriti 100,2 % kundrejt muajit Dhjetor 2015 (Dhjetor 2015=100).

Në muajin Qershor 2016 ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit është 1,2 % . Një vit më parë ky ndryshim ishte 1,4 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Korrik 2016
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al