Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Janar 2014

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Janar 2017, arriti 103,7  kundrejt muajit Dhjetor 2015.

Në muajin Janar 2017 ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit është 2,8 %. Një vit më parë ky ndryshim ishte 1,5 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Shkurt 2014
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al