Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Shtator 2013

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, jep informacion statistikor mbi ndryshimin e çmimeve të konsumit. Është botim periodik mujor, botohet në shqip dhe anglisht.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Tetor 2013
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al