Indeksi i Çmimeve të Importit, Tr 1 2017

Indeksi i çmimeve të importit u rrit me 0,2 %, në krahasim me tremujorin e parë 2016 dhe u ul me 0,3 % në krahasim me tremujorin e katërt 2016.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Importit, Tr 2 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al