Indeksi i Çmimeve të Importit, T3 - 2017

Indeksi i Çmimeve të Importit u ul me 1,7 %, në krahasim me tremujorin e tretë 2016 dhe me 0,8 %, në krahasim me tremujorin e dytë 2017.

Indeksi i Çmimeve të Importit në tremujorin e tretë 2017 shënoi ulje me 1,7 %, krahasuar me tremujorin e tretë 2016.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Importit, T4 - 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al