Indeksi i Çmimeve të Importit, Tr 4 2016

Indeksi i Çmimeve të Importit u ul me 0,1 % në krahasim me tremujorin e katërt 2015 dhe u rrit me 0,6 % në krahasim me tremujorin e tretë 2016.

Ndryshimi vjetor i Indeksit të Çmimeve të Importit, në tremujorin e katërt 2016 është -0,1 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Importit, Tr 1 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al