Indeksi i Çmimeve të Importit, Tr 3 2016

Në tremujorin e tretë të vitit 2016, Indeksi i Çmimeve të Importit arriti 96,7 kundrejt vitit 2012.

Indeksi iÇmimeve të Importit u ul përkatësisht me 1,6 %, në krahasim me tremujorin e tretë 2015 dhe 0,6 % në krahasim me tremujorin e dytë 2016.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Importit, Tr 4 2016
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al