Indeksi i Çmimeve të Importit, Tr 2 2016

Në tremujorin e dytë të vitit 2016, Indeksi i Çmimeve të Importit arriti 97,3 % kundrejt vitit 2012. (Viti 2012 = 100).

Në tremujorin e dytë 2016 ndryshimi vjetor i Indeksit të Çmimeve të Importit është  -1,7 %.Indeksi i Çmimeve të Importit në aktivitetet e Industrisë nxjerrëse dhe asaj përpunuese kanë shënuar ulje përkatësisht 6,4% dhe 1,7%.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Importit, Tr 3 2016
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al