Indeksi i Çmimeve të Importit, Tr 1 2016

Në tremujorin e parë të vitit 2016, Indeksi i Çmimeve të Importit arriti 96,3 % kundrejt vitit 2012. (Viti 2012 = 100).

Në tremujorin e parë 2016 ndryshimi vjetor i Indeksit të Çmimeve të Importit është -2,8 %.Indeksi i Çmimeve të Importit në aktivitetet e Industrisë përpunuese ka shënuar ulje me 2,6 %. Vihet re ulje e çmimeve të importit të produkteve në aktivitetin "Shtypshkrimi dhe rigrupimi i mediave të regjistruara" me 18,1 %,  "Prodhimi i mjeteve të tjera të transportit" me 10,4 %, dhe "Përpunimi i koksit dhe rafineria e nënprodukteve të naftës"  me 9,8 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Importit, Tr 2 2016
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al