Të dhënat kyçe

Çmimet

Të dhënat kyçeVleraPeriudha
Inflacioni2,1 %Shtator 2018

Llogaritë Kombëtare

Të dhënat kyçeVleraPeriudha
PBB Tremujore 4,32 %T2 - 2018

Tregtia e Jashtme

Të dhënat kyçeVleraShtator 2018
Import / Eksporte

Forcat e punës

Të dhënat kyçeVleraPeriudha
Forcat e punës12,4 %T2 -2018