Editorët

BORDI EDITORIAL
1. Alban Çela, Instituti i Statistikës
2. Alma Kondi, Instituti i Statistikës
3. Altin Xhikneli, Instituti i Statistikës
4. Blerina Subashi, Instituti i Statistikës
5. Elsa Dhuli, Instituti i Statistikës
6. Ermir Liço, Instituti i Statistikës
7. Helda Curma, Instituti i Statistikës


BORDI KËSHILLIMOR
1. Prof.Dr. Bukurie Dumani, Universiteti i Tiranës, Fakulteti Ekonomik
2. Prof.Asoc. Dr. Edvin Zhllima, Universiteti Bujqësor i Tiranës
3. Dr. Erion Luçi, Ministria e Financave dhe Ekonomisë
4. Dr. Erka Caro, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
5. Dr. Evelina Çeliku, Banka e Shqipërisë
6. Prof.Asoc. Gianluca Mattarocci, Universiteti i Romës Tor Vergata
7. Dr. Sebastian Schief, Universiteti i Fribourg, Departmenti i Shkencave Sociale