Njoftimet më të fundit

Zhvillimi i pilot të Censit

06 Mar 2020

Në datën 21 Tetor 2019 filloi numërimi në terren i popullsisë dhe banesave për fazën pilot të Censit. Për këtë fazë u përzgjodhën 10 Bashki, që mundësuan testimin e metodologjisë, sistemin e teknologjisë së mbledhjes së të dhënave si dhe të…

Fushata e komunikimit për pilotin

06 Mar 2020

Gjatë periudhës Tetor - Nëntor 2019, INSTAT ka finalizuar dhe shpërndarë materialet informuese për pilotin e Censit. Në këtë kuadër anketuesit u pajisën me bexhe, çanta dhe distiktivë me logot e INSTAT dhe Cens , si edhe me fletëpalosje, t…

Trajnimi i stafit për pilotin e Censit

06 Mar 2020

INSTAT realizoi trajnimin e stafit që do të angazhohej në pilot Cens sipas metodës kaskadë. Në datat 7 - 11 Tetor 2019, u krye trajnimi i trajnerëve (stafi i INSTAT), supervizorët dhe kontrollorët të cilët më pas trajnuan anketuesit. Gjatë…