Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Tetor 2020

PBB

Tremujori 2 - 2020

Import/Eksport

Tetor 2020

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T2-2020

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

26
Nën

Lëvizjet e Shtetasve, Tetor 2020

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Tetor 2020, janë 481.167. Krahasuar me Tetor 2019, ky tregues rezulton me rënie 44,4 …
25
Nën

Rezultatet paraprake të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve, 2019

Në vitin 2019, ndërmarrjet që operojnë në aktivitetet e prodhimit të të mirave dhe shërbimeve realizuan 2.261 miliardë lekë shitje neto, duke shënuar një rritje…
24
Nën

Bilanci i Energjisë Elektrike, Tremujori III - 2020

Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2020, energjia elektrike në dispozicion u ul me 2,5 % krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2019. Prodhimi neto vendas i …
19
Nën

Strukturat Akomoduese, T3- 2020

INSTAT, publikon me periodicitet tremujorë rezultatet e Anketës së Turizmit “Strukturat Akomoduese”. Anketa realizohet pranë hoteleve dhe strukturave akomoduese…
18
Nën

Aksidentet Rrugore, Tetor 2020

Në muajin Tetor 2020 numërohen 108 aksidente rrugore nga 118 aksidente të ndodhura në muajin Tetor 2019, duke u ulur me 8,5 %, krahasuar me të njëjtën periudhë …

Kalendari i publikimeve

27
Nën

Lejet e Ndërtimit

T3 - 2020
Instituti i Statistikave
27
Nën

Statistikat e Transportit

Tetor 2020
Instituti i Statistikave
27
Nën

Kursi i këmbimit në fund të periudhës

Nëntor 2020
Banka e Shqipërisë
27
Nën

Statistika të rezervës ndërkombëtare

Tetor 2020
Banka e Shqipërisë