Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Mars 2019

PBB

Tremujori 4 - 2018

Import/Eksport

Mars 2019

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T4-2018

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

18
Pri

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Mars 2019

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Mars 2019 është 1,4 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 3,6 %, vërehet në gru…
17
Pri

Tregtia e Jashtme, Mars 2019

Në Mars 2019 eksportet e mallrave arritën vlerën 28 mld lekë, duke u rritur me 2,7 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 23,0 %, në k…
08
Pri

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Mars 2019

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Mars 2019, arriti 107,9 kundrejt muajit Dhjetor 2015. Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Mars…
29
Mar

Produkti i Brendshëm Bruto, T4 - 2018

Produkti i Brendshëm Bruto (P.B.B) në tremujorin e katërt të vitit 2018 vlerësohet me rritje prej 3,10 %, kundrejt tremujorit të katërt të vitit 2017. Kontribut…
29
Mar

Produkti i Brendshëm Bruto, Finale 2016 dhe Gjysmë-Finale 2017

Në vitin 2017 ekonomia shqiptare shënoi një rritje në terma realë (në volum) prej 3,82 %, krahasuar me vitin 2016, pas një rritje prej 3,31 % në vitin 2016, kra…

Kalendari i publikimeve

24
Pri

Turizmi në Shifra

2018
Instituti i Statistikave
25
Pri

Statistikat Fiskale të Qeverisë

Mars 2019
Ministria e Financës
26
Pri
26
Pri

Ekonomia dhe buxheti

Janar 2019
Ministria e Financës
30
Pri

Statistikat e Krimeve

2018
Instituti i Statistikave