Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Tetor 2019

PBB

Tremujori 2 - 2019

Import/Eksport

Tetor 2019

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T2-2019

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

06
Dhj

Indeksi i Çmimeve të Importit, T3 - 2019

Në tremujorin e tretë të vitit 2019, Indeksi i Çmimeve të Importit arriti 93,7 % duke shënuar një rritje  me  0,3 %, në krahasim me tremujorin e tretë 2018.  Kr…
05
Dhj

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T3 - 2019

Në tremujorin e tretë të vitit 2019, Indeksi i Çmimeve të Prodhimit arriti 102,4 duke shënuar një ulje me 1,6 %, në krahasim me tremujorin e tretë 2018. Indeks…
04
Dhj

Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa) T3 - 2019

Indeksi i Kushtimit në Ndërtim, në tremujorin e tretë 2019 arriti 103,7, duke shënuar rritje me 0,1 %, në krahasim me tremujorin e tretë 2018.
03
Dhj

Lëvizjet e shtetasve, Tetor 2019

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Tetor 2019, janë 866.121.        Krahasuar me Tetor 2018, ky tregues rezulton me rri…
03
Dhj

Lejet e Ndërtimit, T3 - 2019

Në tremujorin e tretë 2019 janë miratuar gjithsej 293 leje ndërtimi për ndërtesa të reja, nga 343 leje të miratuara në tremujorin e tretë 2018, duke shënuar një…

Kalendari i publikimeve

11
Dhj

Pagat

T3 - 2019
Instituti i Statistikave
12
Dhj

Tregtia me Pakicë

T3 - 2019
Instituti i Statistikave
13
Dhj

Statistikat Afatshkurtra

T3 - 2019
Instituti i Statistikave