Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Shkurt 2019

PBB

Tremujori 3 - 2018

Import/Eksport

Janar 2019

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T4-2018

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

21
Mar

Aksidentet Rrugore, Shkurt 2019

Në muajin Shkurt 2019 numërohen 125 aksidente rrugore nga 113 aksidente të ndodhur në Shkurt 2018, duke u rritur me 10,6 % krahasuar me të njëjtën periudhë të n…
19
Mar

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Shkurt 2019

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Shkurt 2019 është 2,1 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 4,9 %, vërehet në g…
18
Mar

Tregtia e Jashtme, Shkurt 2019

Në Shkurt 2019 eksportet e mallrave arritën vlerën 23 mld lekë, duke u ulur me 5,4 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe rritur me 3,4 %…
15
Mar

Statistikat Afatshkurtra - Prodhuesit e të mirave, T4 - 2018

Treguesit tremujorë mbi prodhuesit e të mirave, të cilat përfshijnë aktivitetet ekonomike: Industri (Industri Nxjerrëse dhe Industri Përpunuese); Energji elektr…
15
Mar

Statistikat Afatshkurtra - Shërbimet, T4 - 2018

Treguesit tremujorë mbi shërbimet, përfshijnë aktivitetet ekonomike: Tregti me shumicë dhe pakicë, riparimi i automjeteve dhe motorçikletave; Transport, Magazin…

Kalendari i publikimeve

25
Mar

Lëvizjet e Shtetasve

Shkurt 2019
Instituti i Statistikave
25
Mar

Bilanci i pagave

T4 - 2018
Banka e Shqipërisë
25
Mar

Borxhi i jashtëm bruto

T4 - 2018
Banka e Shqipërisë