Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Dhjetor 2022

PBB

Tremujori 3 - 2022

Import/Eksport

Dhjetor 2022

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T3-2022

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

27
Jan

Statistikat e Transportit, Dhjetor 2022

Statistikat e Transportit sipas llojeve, për muajin Dhjetor 2022, paraqiten si në vazhdim: Volumi i mallrave të transportuar me ajër është 176,6 ton, duke u ul…
25
Jan

Lëvizjet e Shtetasve, Dhjetor 2022

Numri i shtetasve të huaj të hyrë në Shqipëri gjatë vitit 2022 është 7.543.817, duke u rritur me 32,6 %, në krahasim me vitin 2021. Numri i shtetasve shqiptarë …
19
Jan

Strukturat Akomoduese, Nëntor 2022

Numri i vizitorëve gjithsej është rritur me 13,5 %, në krahasim me Nëntor 2021. Të njëjtën ecuri ndjekin edhe dy treguesit e mëposhtëm: numri i vizitorëve re…
19
Jan

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Dhjetor 2022

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Dhjetor 2022 është 7,5 %.
18
Jan

Aksidentet Rrugore, Dhjetor 2022

Në muajin Dhjetor 2022 numërohen 105 aksidente rrugore nga 119 të ndodhura në muajin Dhjetor 2021. Numri i aksidenteve rrugore është ulur me 11,8 %.

Kalendari i publikimeve

10
Shk

Indeksi i Çmimeve të Konsumit

Janar 2023
Instituti i Statistikave
10
Shk

Treguesit Demografike

T4-2022
Instituti i Statistikave
10
Shk

Tregues të shëndetit financiar

Dhjetor 2022
Banka e Shqipërisë
10
Shk
15
Shk

Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve

2022
Instituti i Statistikave