Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Prill 2022

PBB

Tremujori 4 - 2021

Import/Eksport

Prill 2022

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T4-2021

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

18
Maj

Aksidentet Rrugore, Prill 2022

Në muajin Prill 2022 numërohen 92 aksidente rrugore nga 104 aksidente të ndodhura në muajin Prill 2021, duke u ulur me 11,5 %, krahasuar me të njëjtën periudhë …
17
Maj

Tregtia e Jashtme, Prill 2022

Në Prill 2022 eksportet e mallrave arritën vlerën 42 mld lekë, duke u rritur me 46,6 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe ulur me 11,9 …
13
Maj

Statistika të diplomimeve, 2020 - 2021

Në vitin shkollor 2020-21, u diplomuan në arsimin zyrtar 96.005 nxënës dhe studentë, me një ulje prej 2,2 %, krahasuar me vitin shkollor 2019-20. Ulje në numrin…
11
Maj

Treguesit Demografikë, T1 - 2022

Numri i lindjeve për tremujorin e parë 2022 është 6.056, duke shënuar një rënie me 4,2 %, krahasuar me tremujorin e parë 2021.
09
Maj

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Prill 2022

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Prill 2022, arriti 109,7 kundrejt muajit Dhjetor 2020.

Kalendari i publikimeve

20
Maj

Produkti i Brendshëm Bruto Rajonale

2020
Instituti i Statistikave
23
Maj

Tregu i Punës

2021
Instituti i Statistikave
24
Maj

Bilanci i Energjisë Elektrike

T1 - 2022
Instituti i Statistikave
25
Maj

Lëvizjet e Shtetasve

Prill 2022
Instituti i Statistikave
25
Maj