Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Tetor 2022

PBB

Tremujori 2 - 2022

Import/Eksport

Tetor 2022

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T2-2022

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

30
Nën

Statistikat e Transportit, Tetor 2022

Volumi i mallrave të transportuar me ajër është 204,2 ton, duke u rritur me 14,4 %, në krahasim me Tetor 2021.
25
Nën

Lëvizjet e Shtetasve, Tetor 2022

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Tetor 2022, janë 754.385. Ky tregues rezulton me një rritje 25,4 %, krahasuar me Teto…
24
Nën

Lejet e Ndërtimt, T3 - 2022

Në tremujorin e tretë 2022 janë miratuar gjithsej 269 leje ndërtimi për ndërtesa të reja, nga 442 leje të miratuara në tremujorin e tretë 2021, duke shënuar një…
23
Nën

Bilanci i Energjisë Elektrike, Tremujori III - 2022

Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2022, energjia elektrike në dispozicion u ul me 8,9 %.
21
Nën

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Tetor 2022

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Tetor 2022 është 8,0 %.

Kalendari i publikimeve

05
Dhj

Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa

T3 - 2022
Instituti i Statistikave
06
Dhj

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit

T3 - 2022
Instituti i Statistikave
06
Dhj

Indeksi i Çmimeve të Importit

T3 - 2022
Instituti i Statistikave
09
Dhj

Indeksi i Çmimeve të Konsumit

Nëntor 2022
Instituti i Statistikave
09
Dhj

Tregues të shëndetit financiar

Tetor 2022
Banka e Shqipërisë